Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση efedroikos@gmail.com ή xatzimarkosm1@ath.forthnet.gr. Για λόγους ασφαλείας παρακαλούμε να μην περιλάβετε στο μήνυμά σας ΚΑΝΕΝΑ στρατολογικό στοιχείο.

Για πιο άμεση επαφή κοντά στον τόπο διαμονής σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους παρακάτω συναδέλφους ανά περιοχή:

Περιοχή Υπεύθυνος επικοινωνίας Τηλέφωνο
Κως Χατζημάρκος Μιχαήλ 6977-674433
Κως Καραβίτης Γεώργιος 6972-795733
Ζηπάρι Χατζημάρκος Μιχαήλ 6977-674433
Πυλί Τόππος Φρατζής 6944-914754
Αντιμάχεια Ναίσκες Εμανουήλ 6944-672476
Καρδάμαινα Κάτσος Θεόδωρος 6944-444833
Κέφαλος Μπινιάς Σταύρος 6944-174124
Νίσυρος Χατζημάρκος Μιχαήλ 6977-674433