Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

11/03/2011 Συνάντηση εργασίας


Συνάντηση ομάδας εργασίας για την προπαρασκευή και προγραμματισμό ομιλίας για τη νεότερη ιστορική περίοδο της Νήσου Κω και τη συμμετοχή του εφεδρικού στοιχείου σ` αυτήν.