Ιστορικό


Ιστορικό του Παραρτήματός μας

Οι Σύνδεσμοι Εφέδρων Αξιωματικών εδρεύουν στις πρωτεύουσες των Νομών. Παράλληλα και ανεξάρτητα από τους κεντρικούς Συνδέσμους μπορούν να υπάρξουν τοπικά Παραρτήματα. Η νησιωτική δομή των Δωδεκανήσων δεν επιτρέπει την άμεση επαφή μας με τον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Δωδεκανήσων, που εδρεύει στη Ρόδο, και γι' αυτό δημιουργήθηκε (ΦΕΚ τ.Β΄ 2307/04.12.2007) το Παράρτημα Επαρχίας Κω.
Οι σκοποί μας είναι:
  • Η ενημέρωση των σε εφεδρεία αξιωματικών στις τεχνολογικές εξελίξεις στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) από την εισαγωγή των νέων οπλικών συστημάτων αλλά και στις σύγχρονες μεθόδους και μορφές διοίκησης.
  • Η βελτίωση της ετοιμότητας των εφεδρικών δυνάμεων της Χώρας για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση επιστράτευσης και πολεμικής κινητοποίησης.
  • Η καλλιέργεια της ψυχικής ενότητας μεταξύ των εφέδρων αξιωματικών και η επιδίωξη της ηθικής και της πνευματικής τους εξύψωσης.
  • Η διατήρηση της επαφής σε όλα τα επίπεδα με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας.