Διοικούσα Επιτροπή

Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τους

Πρόεδρος: Χατζημάρκος Μιχαήλ, έφεδρος Λγος (ΤΧ), 6977-674433


Γραμματέας: Καραβίτης Γεώργιος, έφεδρος Ανθλγος (ΠΖ), 6972-795733


Ταμίας: Κάτσος Θεόδωρος, έφεδρος Υπλγος (ΕΜ), 6944-444833